Legislaţie conexă

Acte normative cu incidenţă asupra domeinului asociaţiilor de proprietari.